Agenda

ASRE alumni avond Vastgoedontwikkeling

Datum: 5 april 2017 @ 16.00

Hét VVAW Jaarevent 2017

Datum: 12 april 2017 @ ??.??

Bijzonder Bezit van woningcorporaties

Datum: 12 mei 2017 @ 13.00

Welkom

Copyright Vereniging van Assets Managers Woningcorporaties
De VVAW is een onafhankelijke vereniging die zichzelf het doel stelt het vakgebied en de kennis van asset management bij woningcorporaties te professionaliseren en leden hierbij te faciliteren.

De VVAW wil het maatschappelijk debat stimuleren over nut en noodzaak van het op marktconforme wijze beoordelen van vastgoedbeslissingen om het volkshuisvestelijk vermogen binnen de corporatiesector doelmatiger te kunnen inzetten.

Inloggen