Agenda

Jaarevent + ALV

Datum: Woensdag 21 september 2022 @

Field trip

Datum: Vrijdag 7 oktober 2022 @

Herfstbijeenkomst

Datum: Woensdag 23 november 2022 @

Welkom

Copyright Vereniging van Assets Managers Woningcorporaties
De VVAW is een onafhankelijke vereniging die zichzelf het doel stelt het vakgebied en de kennis van asset management bij woningcorporaties te professionaliseren en leden hierbij te faciliteren.

De VVAW wil het maatschappelijk debat stimuleren over nut en noodzaak van het op marktconforme wijze beoordelen van vastgoedbeslissingen om het volkshuisvestelijk vermogen binnen de corporatiesector doelmatiger te kunnen inzetten.

Inloggen