Agenda

Lentebijeenkomst

Datum: 22 april 2021 @

Zomerbijeenkomst

Datum: 18 juni 2021: @ 13.00

Jaarevent + ALV

Datum: 22 september 2021 @

Herfstbijeenkomst

Datum: 9 november 2021 @ 13.00

Welkom

Copyright Vereniging van Assets Managers Woningcorporaties
De VVAW is een onafhankelijke vereniging die zichzelf het doel stelt het vakgebied en de kennis van asset management bij woningcorporaties te professionaliseren en leden hierbij te faciliteren.

De VVAW wil het maatschappelijk debat stimuleren over nut en noodzaak van het op marktconforme wijze beoordelen van vastgoedbeslissingen om het volkshuisvestelijk vermogen binnen de corporatiesector doelmatiger te kunnen inzetten.

Inloggen