Inschrijfformulier VVAW

Inschrijfformulier
 1. Voornaam(*)
  Dit veld is verplicht
 2. Achternaam(*)
  Dit veld is verplicht
 3. Titel(s)
  Dit veld is verplicht.
 4. Geslacht(*)
  Dit veld is verplicht.
 5. Geboortedatum(*)
  Dit veld is verplicht.
 6. Adres(*)
  Dit veld is verplicht.
 7. Postcode en woonplaats(*)
  Dit veld is verplicht.
 8. Telefoon(*)
  Dit veld is verplicht.
 9. E-mail(*)
  Dit veld is verplicht.
 10. Functie(*)
  Dit veld is verplicht.
 11. Factuur richten aan(*)
  Dit veld is verplicht.
 12. Naam werkgever(*)
  Dit veld is verplicht.
 13. Postadres(*)
  Dit veld is verplicht.
 14. Postcode en plaats(*)
  Dit veld is verplicht.
 15. Zakelijke e-mail(*)
  Dit veld is verplicht.
 16. Opleiding Asset management voor woningcorporaties gevolgd (*)
  Dit veld is verplicht.
  Zo niet, dan ontvangen wij graag een motivatie bij de aanmelding.
 17. Motivatie (*)
  Dit veld is verplicht.
 18. Datum(*)
  Dit veld is verplicht.
 19. Ik ga akkoord met de voorwaarden(*)
  Dit veld is verplicht.
  Ik ga akkoord met de Voorwaarden zoals vermeld onder Lidmaatschap en contributie .
 20. Ik ga akkoord met de Privacy Verklaring(*)
  Dit veld is verplicht.
  Ik ga akkoord met de Privacy Verklaring
 21. * HET LIDMAATSCHAP WORDT AUTOMATISCH VERLENGD MET EEN VOLGEND KALENDERJAAR. KALENDERJAAR LOOPT VAN OPRICHTING VERENIGING T/M 31 DECEMBER.
  ** INDIEN U NIET DE OPLEIDING ASSETMANAGEMENT VOOR WONINGCORPORATIES HEEFT GEVOLGD, VERZOEKEN WIJ U EEN MOTIVATIE OM LID TE WORDEN IN TE VULLEN .
  *** DE TOELATINGSCOMMISSIE BEOORDEELT OP BASIS VAN OPLEIDING, ACHTERGROND, HUIDIGE FUNCTIE EN MOTIVATIE OF LEDEN WORDEN TOEGELATEN TOT DE VVAW. REACTIE BINNEN 10 WERKDAGEN NA ONTVANGST.

Inloggen