Over Ons

De VVAW is een onafhankelijke vereniging die zichzelf het doel stelt het vakgebied en de kennis van asset management bij woningcorporaties te professionaliseren en leden hierbij te faciliteren met o.a. intervisies, educatie en locatiebezoeken.

Actieve leden
De VVAW verwacht van haar leden dat zij actief betrokken zijn bij het realiseren van de doelen van de vereniging. De VVAW onderscheidt zich door het vakgebied van binnen uit verder te professionaliseren. Dat kan alleen als leden elkaar regelmatig ontmoeten en een inhoudelijke bijdrage leveren in de vorm van kennisdeling en samenwerking.

Waar staan we voor
Als professionals versterken en helpen we elkaar waar we kunnen. We hoeven niet telkens het wiel uit te vinden.
Samenwerken is het sleutelwoord. We gebruiken graag elkaars ervaring en kennis voor het beste resultaat.
Professioneel: Wij willen ons vakgebied en onszelf blijven verbeteren en stimuleren daarom nascholingen en (Intervisie)bijeenkomsten.

Wij respecteren het intellectuele eigendom van elkaar en andere betrokkenen. Wij zullen ons beroep en lidmaatschap van de VVAW altijd waardig vertegenwoordigen en niet misleidend presenteren aan de buitenwereld.

Lees hier het interview met bestuurslid Jacqueline van Ham over de oprichting VVAW.

Inloggen